Agder VW Klubb
Meny
 - Hovedsiden
 - Medlemsskap
 - Treff
 - Teknisk
 - Diskusjonsforum
 - Facebook
 - Gammelt forum
 
Medlemskap
Det er mange gode grunner til å bli medlem av klubben.
Den viktigste er at her treffer du andre med interesse for VW.
Vi er en aktiv klubb og arrangerer medlemsmøter i vinterhalvåret. På sommeren og våren, når det er varmt og fint i været, arrangerer vi cruising og utflukter. I tillegg prøver vi å avholde Sørlandets VW Treff hvert år. Vi hadde også et eget klubblad, VeiWa, som ble utgitt til medlemene ca fire ganger i året. Har du lyst til å være journalist og redaktør er det bare å ta kontakt.

Regelverk for drift av, og medlemskap i Agder VW Klubb

Generelt
1: Agder VW Klubb er en ideell, upolitisk, uavhengig, nøytral og selvstendig forening.
2: Agder VW Klubb har som formål å fremme interessene for eiere av VW-modeller, samt å øke kunnskapen om disse modeller. Klubben søker også å skape et miljø rundt nevnte bilmodeller.
3: Agder VW Klubb vil søke samarbeid med andre foreninger som har tilsvarende interesser og formål.

Medlemskap
4: Som medlemmer kan opptas alle som har interesse for VW, uansett alder, kjønn eller nasjonalitet.
5: Medlemmene må arbeide for, eller på annen måte søke å fremme klubbens formål.
6: Styret har rett til å ekskludere et medlem som ved sin adferd er til skade for klubbens interesser og formål. Manglende kontigentinnbetaling er gyldig grunn til eksklusjon. Dersom et tidligere medlem har blitt ekskludert av spesielle årsaker, kan vedkommende nektes nytt medlemskap. Dette gjøres ved styrevedtak.

Årsmøtet
7: Årsmøtet finner sted på første klubbmøte etter nyttår. Skriftlig innkallelse sendes til alle registrerte medlemmer. Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Alle medlemmer har stemmerett ved årsmøtet.
8: Styret velges av årsmøtet, og består i utgangspunktet av fem personer; Formann, kasserer, sekretær samt to styremedlemmer. Formann velges direkte av årsmøtet. Styret fordeler selv de andre styreverv. Styremedlemmer velges for to år av gangen. På årsmøtet utskrives valg av to nye styremedlemmer. Avtroppende styremedlemmer kan bli gjenvalgt.
9: Årsmøtet velger revisor og valgkomite for påfølgende år.
10: På årsmøtet fremlegges årsberetning og regnskap for foregående år, samt budsjett for kommende år. Regnskap og budsjett godkjennes av årsmøtet.

Utgifter
11: Klubbens tillitsvalgte kan godtgjøres for dokumenterte utgifter i forbindelse med klubbarbeidet, styregodkjenning må i så fall foreligge på forhånd. I spesielle tilfeller kan slike utgifter tilkjennes på etterhånd, dette vurderes av styret i hvert enkelt tilfelle.

- - - - - - - - - -

For å bli medlem, send en mail med følgende opplysninger:

Fornavn, Etternavn
Adresse
Poststed
Mobilnummer for SMS varsling
Mailadresse

Send til post(at)agdervwklubb.com. Erstatt (at) med @ i adressen.